Aktualitātes

Futbols un dabaszinātņu priekšmeti

20 skolotāji no 15 Eiropas valstīm izstrādājuši metodisko materiālu, kas izmantojams STEM priekšmetu apguvei. Tajos iekļauti interesanti eksperimenti bioloģijas, ķīmijas, datorzinātņu, matemātikas un fizikas jomā saistībā ar futbolu. Kāda ir ideālā ...

Lasīt vairāk

Mācību procesa pilnveides atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir izstrādāts metodiskais līdzeklis "Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem  un īstenotājiem skolā". Metodisko ieteikumu mērķauditorija ...

Lasīt vairāk

Zināmi pedagogu konkursa "Mācies digitāli" uzvarētāji

Katrs skolotājs ir jaunradītājs – regulāri top jaunas izstrādnes, uzdevumi, pārbaudes un diagnosticējošie darbi. Lai veicinātu pedagogu radošumu digitālo mācību līdzekļu izstrādē un informācijas ...

Lasīt vairāk

Augt dižam Zemgalē

Zemgales plānošanas reģions ir izveidojis animācijas filmu "Augt dižam Zemgalē", kurā stāstīts par mūsu dižajiem novadniekiem, kas ir atstājuši būtisku devumu literatūrā, politikā un citās nozarēs, kā arī par to piemiņai izveidotajiem tūrisma ...

Lasīt vairāk

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis

Lai vecāki un skolotāji varētu veiksmīgāk atbalstīt bērnus pašvadītas mācīšanās procesā, “Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros kā atbalstu ...

Lasīt vairāk

Starptautiskā konference "Lasītprasmes pilnveides ceļā"

 “Libri amici, libri magistri” – grāmatas ir draugi, grāmatas ir skolotāji, vēsta latīņu teiciens. Lasītprasme ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mēs visi to apguvām, bet kā šo prasmi iemācīt mūsu bērniem? Tas ir jautājums, uz ko ...

Lasīt vairāk

Pārsteigumi "Varavīksnē"

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" (Jelgava) darbinieki iestādes pagalmā ienes ...

Lasīt vairāk

Informatīvs materiāls par veselības izglītības jautājumiem (1. - 6. kl.)

Šajā materiālā un pedagogu izglītošanas programmā ir apskatītas piecas tēmas, kam nepieciešams pievērst uzmanību mājās, skolā, vietējā sabiedrībā – veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā veselība, ...

Lasīt vairāk

Iet līdzi laikam un dažkārt pat to apsteidz

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs atzīst, ka skolas vadītājs un vadības komanda ir atbildīga par atbalstu skolotājiem, lai viņi varētu ieviest pilnveidoto mācību saturu un īstenot kompetenču pieeju. Lai tas notiktu, nepieciešams sarunāties un ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata pedagogiem “Izzini sevi – saproti citus!”

Rokasgrāmata pedagogiem cieņpilnas komunikācijas kultūras veicināšanai klasē. Paredzēta klases audzinātājiem un citiem pedagogiem izmantošanai audzināšanas un sociālo zinību stundās 7. - 9. klasē. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt pedagogiem instrumentu kopumu, ...

Lasīt vairāk

Vesels pusaudzis

Informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem no 7. līdz 9. klasei. Materiāla veidošanu ir organizējusi Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Šajā ...

Lasīt vairāk

Metodisko dārgumu lāde gaida Tavas idejas!

Aicinām pedagogus un izglītības iestādes papildināt “Metodisko dārgumu” krājumus ar savām metodiskajām izstrādnēm, pieredzes stāstiem, labās prakses piemēriem un idejām! Ir vērts ielūkoties arī kolēģu pievienotajos materiālos. Par materiālu ievietošanu ...

Lasīt vairāk

Britannica – digitālo informācijas un izglītojošo resursu kopums

Skolotājiem un skolēniem līdz 2021. gada maija beigām ir nodrošināta brīva piekļuve pasaulē atzītajam un plašajam britu digitālo informācijas un izglītojošo resursu kopumam Britannica, ko var izmantot gan klasē, gan attālinātās ...

Lasīt vairāk

Valodu mācību joma: sasniegumi un attīstība

Valodu jomu Jelgavas pilsētā vada Agita Ozoliņa un Inga Strode (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Mācību joma ietver vairākus priekšmetus: latviešu valodu, mazākumtautību valodas un svešvalodas. Zemgales reģiona kompetenču ...

Lasīt vairāk

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma: sasniegumi un attīstība

Mācību jomas “Veselība un fiziskās aktivitātes” vadītāja Jelgavas pilsētā ir Maija Actiņa (Sporta servisa centrs). Jomas mācību priekšmets - sports un veselība. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītāju ...

Lasīt vairāk

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma: sasniegumi un attīstība

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu Jelgavas pilsētā vada Lita Vēvere (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). Mācību jomā apvienoti priekšmeti: mūzika, teātra māksla, vizuālā māksla, kultūras pamati, kultūra un māksla I, ...

Lasīt vairāk

Sociālā un pilsoniskā mācību joma: sasniegumi un attīstība

Sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Kristīne Romanovska (Jelgavas 4. vidusskola). Mācību jomā apvienoti vairāki mācību priekšmeti, informācija par tiem apkopota tabulā. ...

Lasīt vairāk

Matemātikas mācību joma: sasniegumi un attīstība

Matemātikas mācību jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). Matemātikas mācību jomā ir viens priekšmets – matemātika. Zemgales ...

Lasīt vairāk

Sākumskolas mācību joma: sasniegumi un attīstība

Sākumskolas jomas vadītājas Jelgavas pilsētā ir Dzintra Zingule un Evija Dinsberga (Jelgavas Centra pamatskola). Sākumskolas jomā apvienoti vairāki mācību priekšmeti: latviešu valoda, matemātika,  dabaszinības, vizuālā māksla, mājturība, ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolas mācību joma: sasniegumi un attīstība

Pirmsskolas jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Inga Vicupa (PII “Ķipari”). Pirmsskolas jomas vadīšana ir gana liels izaicinājums ar plašu darbības lauku, jo tajā ietilpst visas mācību jomas, caurviju prasmes, tikumi un vērtības. Pirmsskolā ...

Lasīt vairāk

Dabaszinātņu mācību joma: sasniegumi un attīstība

Dabaszinātņu mācību jomu Jelgavas pilsētā vada Agija Lāce (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Kārlis Daģis (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Mācību joma ietver 5 mācību priekšmetus: bioloģiju, fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, ...

Lasīt vairāk

Karjeras izvēles atbalsta rīks 8. un 9. klašu skolēniem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) izstrādāts karjeras izvēles atbalsta rīks – tests 8. un 9. klašu skolēniem par profesionālo izglītību. Rīks paredzēts izmantošanai klases stundās vai sociālo zinību nodarbībās. Tas iepazīstina ...

Lasīt vairāk

PALDIES!

“Metodiskie dārgumi” pateicas visiem pedagogiem, mācību jomu vadītājiem un iestādēm par vērtīgiem metodiskajiem materiāliem, pieredzes stāstiem, labās prakses piemēriem un idejām! ...

Lasīt vairāk

IT resursi mācību satura un procesa bagātināšanai un daudzveidībai

ZRKAC Izglītības un informācijas tehnoloģiju nodaļa piedāvā ieskatu vietnēs, kurās ...

Lasīt vairāk

Runājošā siena. Pirmskolas izglītības iestādes "Ķipari" piemērs

Jēdziens “runājošā siena” ir ienācis līdz ar jauno satura reformu un pieejas maiņu, taču atsevišķi runājošās sienas elementi tika lietoti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs jau sen. Arī pirms daudziem gadiem audzinātājas izmantoja ...

Lasīt vairāk

Trešais Eiropas izglītības samits

2020. gada 10. decembrī notiek trešais Eiropas Izglītības samits “Digital Education Transformation”. Vairāk par pasākumu ...

Lasīt vairāk

Mācību palīglīdzeklis “Lāčplēša dienas stāsts”

ZRKAC un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, sagaidot 11. novembri, kopīgi izveidojis video "Lāčplēša dienas stāsts". Tas radīts kā mācību palīgmateriāls Jelgavas pilsētas pamatskolēniem ar mērķi aktualizēt Lāčplēša dienas ...

Lasīt vairāk

Metodiskais seminārs „Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus”

23. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika metodiskais seminārs “Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus””. Tajā piedalījās sākumskolas posma dabaszinību pedagogi, lai gūtu ...

Lasīt vairāk

Metodes darbam ar skolēniem karjeras nedēļā

Jaunais mācību saturs rosina karjeras izglītību integrēt mācību procesā, tāpēc Karjeras nedēļā/ mēnesī/ mācību gadā piedāvājam divas metodes, kuras var izmantot gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji, gan pedagogi karjeras ...

Lasīt vairāk

Projekts “Zenit stāsti”

Piedalies projektā "Zenit stāsti"! Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo ...

Lasīt vairāk

PIEVIENOJIES EIROPAS PROGRAMMĒTĀJU LĪGAI!

Eiropas dabaszinību skolotāju asociācija “Zinātne uz skatuves” izsludina programmēšanas prasmju konkursu skolotājiem kopā ar pamatskolas vai vidusskolas skolēniem. Skolotāji un skolēni tiek aicināti pieteikties konkursā ar radošiem, inovatīviem ...

Lasīt vairāk

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka - interesanta, ērta, gaiša, krāsaina, ar ergonomiskām mēbelēm, kam maināms augstums. Skolā ir lifts, gaisa kondicionēšanas iekārtas, katrā klasē atrodas gan interaktīvā, gan baltā tāfele. Katrā klases telpas aizmugurē paredzēta ...

Lasīt vairāk

Labizjūta

Gatavojoties Jelgavas pedagogu augusta sanāksmei, pirmsskolas pedagogi tikās, domāja un sprieda, kas, viņuprāt, ir labizjūta, cik tā ir nozīmīga mūsu ikdienā un kas to nodrošina. Vai, runājot par labizjūtu, mēs domājam tikai par bērniem? Vai nozīmīga arī skolotāju, ...

Lasīt vairāk

Pagarināta pieteikšanās konkursam "Zinātne uz skatuves-Latvija"

“Zinātne uz skatuves - Latvija” aicina pirmsskolas, sākumskolas, kā arī dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, astronomijas, inženierzinātņu un datorikas skolotājus pieteikties nacionālajam atlases konkursam, kas notiks 2020. gada 5. septembrī ...

Lasīt vairāk

VISC apstiprinātie jaunākie mācību līdzekļi angļu valodas apguvei

 VISC izvērtējis mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam, kas noteikts Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (stāsies spēkā ...

Lasīt vairāk

Izdevniecības Pearson mācību līdzekļu komplekts "Team Together"

Izdevniecība Pearson sākumskolas skolotājiem piedāvā jaunu mācību līdzekļu komplektu Team Together (komplekts iesniegts apstiprināšanai VISC). Team Together dod iespēju skolēniem līdztekus valodas prasmēm attīstīt arī 21.gadsimta ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā

Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā apgūst prasmes: 1. saprast sevi (pazīt un pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību); 2. saprast citus (būt iejūtīgiem, spēt ieņemt otra cilvēka skatapunktu); 3. veidot pozitīvas attiecības ar ...

Lasīt vairāk

Bērnu pašvadītas darbības veicināšana vasaras periodā

Vasara ir ļoti pateicīgs laiks darbībām ārā. Lai bērnus rosinātu pašvadītai darbībai grupas laukumā, neskatoties uz laika apstākļiem, jānodrošina daudzveidīgs materiālu klāsts, kas ļauj bērniem veikt zināmas un iemīļotas nodarbes, kā arī pamudina veidot ko ...

Lasīt vairāk

Vadlīnijas par telpu nozīmi izglītības procesā

European Schoolnet iztrādātajās vadlīnijās var iepazīties ar pētījuma rezultātiem par apkārtējās vides un telpas iekārtojuma ietekmi uz izglītības procesu kopumā. Tajā iekļauts detalizēts apraksts par to, kā pareizi iekārtota fiziskā telpa palīdz mācību procesā, ...

Lasīt vairāk

Tests 9. klašu skolēniem karjeras virziena noteikšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) ir izstrādājis testu, lai skolēniem palīdzētu izdarīt izvēli par piemērotāko mācību virzienu pēc 9. klases. ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga stāsta: “Ikdienas praksē, konsultējot ...

Lasīt vairāk

Iedvesmojies no kolēģiem - dabaszinību eksperimenti pirmsskolai un sākumskolai (7.-10. sērija)

ZRKAC Youtube kanālā ir publicēti jauni video ar dabaszinību eksperimentiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Eksperimentus vecāki kopā ar bērniem var veikt mājās, un skolotāji tos var izmantot, gatavojot stundas. Video ir izskaidrots, kāda dabaszinību tēma tiek ...

Lasīt vairāk

Pearson English piedāvā vebinārus no 4. līdz 15. maijam

Pearson English no 4. līdz 15. maijam organizē pavasara tiešsaistes semināru sesiju, piedāvājot vairāk kā 40 vebinārus, ko vadīs 20 dažādi nozares profesionāļi. Viņi sniegs praktiskus padomus par klasvadību, iedesmos jaunām idejām un inovatīvām mācību pieejām, ...

Lasīt vairāk

Latviešu valodas apguve pedagogiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs Jelgavas pilsētas mazākumtautību izglītības iestāžu pedagogiem piedāvā tiešsaistes bezmaksas nodarbības latviešu valodas prasmju pilnveidei. Mērķis – profesionālās valodas apguve, turpinot attīstīt un uzlabot ...

Lasīt vairāk

Iedvesmojies no kolēģiem - dabaszinību eksperimenti pirmsskolai un sākumskolai (4.-6. sērija)

ZRKAC Youtube kanālā ir publicēti jauni video ar dabaszinību eksperimentiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Eksperimentus vecāki kopā ar bērniem var veikt mājās, un skolotāji tos var izmantot, gatavojot stundas. Video ir izskaidrots, kāda dabaszinību tēma tiek ...

Lasīt vairāk

Iedvesmojies no kolēģiem - dabaszinību eksperimenti pirmsskolai un sākumskolai (1.-3. sērija)

Šonedēļ ZRKAC Youtube kanālā ir publicēti video ar dabaszinību eksperimentiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Eksperimentus vecāki kopā ar bērniem var veikt mājās, un skolotāji tos var izmantot, gatavojot stundas. Video ir izskaidrots, kāda dabaszinību ...

Lasīt vairāk

Attālināta mācīšanās sākumskolas posmā

Lai kā gribētos domāt, ka tagad visi skolēni sēdēs mājās un paši mācīsies, sākumskolas skolēnu attālināto mācīšanos bez iepriekšējas un  mērķtiecīgas nepieciešamo prasmju attīstīšanas un atbalsta nav iespējams īstenot. Rīgas ...

Lasīt vairāk

Izaicinājums vai lielā iespēja skolotājam

Lielāko daļu šī mācību gada daudzi skolotāji strādā paaugstinātā stresa situācijā, nepārtraukti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Ārkārtas situācija pasaulē, mūsu valstī ir nebijusi, manuprāt, mēs varam parādīt prasmi reaģēt, pārstrukturēt savu darbību. ...

Lasīt vairāk

Mācību nodrošināšana attālināti: noderīgi padomi, lai tas darbotos

Vebināru “Distance teaching and learning: useful tips for making it work” vadīja Dr. Ken Beatty, Anaheimas Universitātes profesors, tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās eksperts.  ...

Lasīt vairāk

Tālmācības risinājumi

Piedāvājam virkni dažādu izglītojošu aplikāciju un platformu vecākiem, skolotājiem, skolām un citiem izglītotājiem, lai atvieglotu mācīšanu un ...

Lasīt vairāk

Vebināru sērija pedagogiem "Attālināta mācīšana un mācīšanās"

Pearson piedāvā vebināru sēriju no 17. līdz 23. martam "Attālināta mācīšana un mācīšanās". Tajā pedagogiem tiks sniegti praktiski padomi, kā mācīt attālināti - no klases vadības līdz skolēnu iesaistīšanai un arī sevis motivēšanai. ...

Lasīt vairāk

Aicinām pedagogus piedalīties konkursā "Zinātne uz skatuves-Latvija"

“Zinātne uz skatuves - Latvija” aicina pirmsskolas, sākumskolas, kā arī dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, astronomijas, inženierzinātņu un datorikas skolotājus pieteikties nacionālajam atlases konkursam, kas notiks 2020. gada 12. septembrī ...

Lasīt vairāk

Idejas programmēšanas prasmju apguvei STEM mācību priekšmetos

Kāds sakars robotam ar vides aizsardzību? Kā jūs varat attālināti vadīt kuģa modeli, izmantojot viedtālruni? Kā jūs varat ieprogrammēt savu rotaļu mājdzīvnieku? Tehnoloģijas ir visur, un programmēšana piedāvā daudz iespēju aizraujošām un mācību ...

Lasīt vairāk

Rīgas pilsētas sākumskola – skola, uz kuru bērni vēlas doties (2. daļa)

Skolas direktore turpina stāstu par sociāli emocionālo mācīšanos (SEM) savā skolā, skolēnu vērtējumu par ieguldīto darbu, iespēju kļūdīties un kļūdu labošanu. Skolā ir laba sadarbība ar vecākiem. Ja skolēns vēlas doties uz skolu un tur jūtas droši, tas ...

Lasīt vairāk

Rīgas pilsētas sākumskola – skola, uz kuru bērni vēlas doties (1. daļa)

Intervijā Rīgas pilsētas sākumskolas direktore un Skola2030 vecākā eksperte Solvita Lazdiņa stāsta par skolas dibināšanas iemesliem, kā skolēni iemācījušies runāt par savām emocijām, pārvaldīt tās, tikt galā ar stresa situācijām. Lai iekļautos sabiedrībā, ...

Lasīt vairāk

Profesionālās izaugsmes diena angļu valodas skolotājiem

17. februārī pl. 10:00 - 14:30 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4A, Rīgā, notiks Profesionālās izaugsmes diena angļu valodas skolotājiem ar devīzi “Prasmes šodienai un ...

Lasīt vairāk

Februārī un martā pieejami tiešsaistes vebināri skolotājiem par kompetencēm

Pearson Baltics februāri un martu ir izsludinājuši par talantu un prasmju mēnešiem. Vebināros izglītības jomas eksperti un profesionāļi apskatīs skolēniem nepieciešamās pamatkompetences. Tāpat viņi runās par šo kompetenču attīstīšanu, lai ...

Lasīt vairāk

Digitālā kompetence - skolotājs un skolēns

Liela daļa skolēnu dzīves notiek digitālajā vidē - skolēni lieto sociālos tīklus, ātro ziņu servisus, dažādas lietotnes, kas pieejamas mobilajās ierīcēs. Mācoties skolā, skolēniem jāapgūst zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ļauj mērķtiecīgi ...

Lasīt vairāk

Aicinām pedagogus piedalīties konkursā "Laiks iespējām"

Aicinām Jelgavas pilsētas aktīvos un radošos pedagogus piedalīties konkursā “Laiks iespējām”, kurā ir iespēja parādīt un popularizēt savu darba pieredzi skolēnu kompetenču attīstīšanā. Konkursa mērķis ir mācību procesa ...

Lasīt vairāk

Februārī PII vadītāju vietnieki tiksies divos darbsemināros

13. februārī pl. 14.30 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Mācību satura diferencēšana”. Mērķis - precīzāka izpratne par to, kas ir ...

Lasīt vairāk

2020. gada rudenī pedagogiem būs pieejama rokasgrāmata par lasītprasmi

2020. gadā turpinās uzsāktā Erasmus+ projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” ...

Lasīt vairāk

Seminārs 9. klašu audzinātājiem

No 1. septembra pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas mācības uzsāks 10. klases, tāpēc kļūst aktuāla profesionālās darbības virzības noteikšana. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 28. janvārī pl. 15.30 – 17.00 aicina 9. ...

Lasīt vairāk

Pedagoģiskā procesa plānošana ar PII vadītāju vietniekiem

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka satura reformas īstenošanu. Aizvadīts pirmais pusgads, un katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir savi secinājumi, ieguvumi, atziņas. Pirmajā Labās prakses seminārā “Pedagoģiskā procesa ...

Lasīt vairāk

ZRKAC metodiskās bibliotēkas jaunumi

Marijas Montesori grāmata “Bērns ģimenē” var kļūt par Jūsu rokasgrāmatu, vai esat vecāki, pedagogs, pētnieks vai ...

Lasīt vairāk

Metodisko materiālu komplekts metālapstrādes nozarē

Lai veicinātu metālapstrādes un mašīnbūves nozares speciālistu sagatavošanu atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām, 12 partneri no Lietuvas, Vācijas, Latvijas un Igaunijas no 2016. līdz 2019. gadam īstenoja Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” ...

Lasīt vairāk

Jelgavnieki - starp Eiropas labākajiem dabaszinātņu skolotājiem

Laikā posmā no 2019. gada 31. oktobra līdz 3. novembrim Portugālē norisinājās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls. Tajā piedalījās Liene Sabule un Liene Krieviņa no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Zintis Buls no Zemgales reģiona kompetenču ...

Lasīt vairāk

Zelta grauds 2019

Izglītības kvalitātes gada balvas “Zelta grauds” pasniegšana šogad notika jau sesto gadu, un visu šo laiku vispārējās izglītības iestāžu konkursa mērķis bijis nemainīgs – motivēt skolas inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas ...

Lasīt vairāk

Saistošais “āķis” mācību procesā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 26. un 27. augustā notika ikgadējā Jelgavas pedagogu augusta sanāksme. Jau nedēļu pirms tam, no 21. augusta līdz 26. augustam, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis” ...

Lasīt vairāk

Mācot un mācoties

6. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika mācību gada noslēguma seminārs, kas pulcēja ap 130 dalībnieku. Tā vadmotīvs – “Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija”. ...

Lasīt vairāk