Iepazīsimies - mani sauc Inta Černaja, esmu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” vadītāja. “Austras koks” tika atvērts 2014. gada janvārī. Atrodamies Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Man ir liels gods būt par šī bērnudārza veidotāju un attīstītāju. To veicu viegli, ar lielu mīlestību un Jūrmalas pašvaldības sapratni un atbalstu. Kā pati smejos – mans lolojums, mans trešais bērns!

Izturējusi konkursa uz vadītājas amatu, sāku strādāt Ķemeru bērnudārzā "Pienenīte". Tam blakus esošajā teritorijā Jūrmalas dome uzsāka jauna bērnudārza celtniecību, tā ka esmu bijusi klāt no bērnudārza būvniecības pašiem pirmsākumiem. Ļoti auglīga sadarbība izveidojās ar projekta autori arhitekti Andru Bulu. Iknedēļas sapulcēs kopā ar būvniekiem varējām pārrunāt un risināt iespējamās izmaiņas projektā. Tika realizēti 95 % mana redzējuma, kādam ir jābūt modernam, mūsdienīgam dārziņam.

Mums ir ļoti maza kadru mainība. Pedagoģiskais personāls ir gados jauns un radošs. Jau vairākus gadus pēc kārtas iegūstam Jūrmalas skaistākā, sakoptākā īpašuma nosaukumu.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir četras grupiņas. Viss ir sakārtots tā, lai labi un laimīgi justos ne tikai bērni, bet arī visi šeit strādājošie. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, jo vide iedarbojas uz cilvēku.

 Pateicoties Andras Bulas atsaucībai, dārziņš ir ieguvis šādu veidolu, pārdomātu telpu izvietojumu ar atsevišķām ieejām grupās. Katrā grupiņā ir sava ģērbtuve, rotaļtelpa, guļamistaba, virtuvīte ar trauku mašīnu, jo bērni ēd grupas telpā. Ir tualete grupā strādājošajam personālam. Bērnu tualetes ir iekārtotas ar interesantām kaskādes izlietnēm, un maisītāji ir dizainēti kā “dzenīši". Šīs izlietnes iegādājāmies Vācijā pēc būvmateriālu izstādes apmeklējuma. Domājot par grupu iekārtojumu, nežēloju ne mirkli, pat, mājās esot, ar interneta palīdzību “izstaigāju” Vācijas, Dānijas, Zviedrijas bērnudārzus, guvu daudz interesantu ideju, kuras realizēju jaunā bērnudārza projektā. Grupas ir iekārtotas ar Zviedrijā ražotām mēbelēm, kuras iegādājāmies no veikala -noliktavas “AJ Produkti” kataloga. Īpašs stāsts ir par sadarbību ar šo uzņēmumu. Kad biju izvēlējusies vajadzīgās mēbeles, aicināju nākt talkā veikala “AJ Produkti” pārstāvjus. Sākotnēji viņi neizrādīja nekādu interesi. Uzaicināju viņus ciemos uz Ķemeriem , lai atbrauc apskatīt mūsu topošo bērnudārzu, un tā man izdevās viņus pārliecināt. Esmu lepna, ka to paveicu. Mēbeles ir ļoti kvalitatīvas un, kaut iestādei rit devītais gads, var teikt –  kā jaunas.

Grupas nav pārslogotas ar rotaļlietām, ir daudz brīvas telpas, lai bērni varētu atbilstoši savām interesēm izvēlēties darbības lauku. Katrā grupā ir nolaižami ekrāni, vecākajā grupā – interaktīvā tāfele. Visa gaiteņa garumā ir izveidots alfabēts. Grupās –"klasītes".

Pie katras grupas ir savs rotaļlaukums ar smilšu kasti, aktivitātes sienu un āra tāfeli.Iestādes sporta laukumam ir mīkstais segums. Bērniem ir iespēja rotaļāties visā teritorijā, un mani neuztrauc, ja kāds ieskrien puķu dobē, jo, augot un veidojoties estētiskā vidē, bērns pierod pie skaistā un to arī saskatīs savā turpmākajā dzīvē.

Iestādē ir sava virtuve, ar kuru varētu lepoties jebkurš restorāns. Mums ir visāda veida ierīces, smalcinātājs, putotājs, tvaicētājs, lai ēdienu pagatavotu garšīgi, un pavāres to meistarīgi izmanto, pat laiku pa laikam lutina mūs ar franču vafelēm. Arī virtuvē ir trauku mazgājamā mašīna, lai taupītu darbinieču laiku. Iekārtas no firmas “Vitrum”.

Lai atvieglotu darbu apkopējai, ir bezvadu grīdas mazgājamā mašīna un tvaika slota. Lai nav smagi jānes, skolotāju palīgi izmanto ēdienu pārvadājamos ratiņus. Mūsu darbiniekiem ir viss, lai būtu labi un ērti strādāt. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, tā ir kolektīva locekļu labizjūta, kas atsaucas darba kvalitātē.