Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību. Tas veidots, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēniem (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēniem (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēniem (10. – 12.klase).

Metodiskais materiāls pieejams šeit.