1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Digitālo mācību līdzekļu platformas (turpmāk tekstā – Platforma) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformas reģistrēts lietotājs vai nav reģistrējis Platformā lietotāja kontu.

1.2. Platformu uztur un administrē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, reģ. Nr. 90000358168, adrese Svētes iela 33,Jelgava, LV 3001, e – pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv (turpmāk tekstā – Centrs).

1.3. Platformā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Centrs nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.

2. Platformas reģistrēšanas kārtība

2.1. Lai kļūtu par Platformas reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Platformas noteiktā reģistrēšanās kārtība.

2.2. Lietotāja profilu reģistrē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes pārstāvis vai Platformas administrators.

2.3. Lai saņemtu sava profila piekļuves datus (ID nr. un paroli), Platformas lietotājam ir jāvēršas pie Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes pārstāvja vai Platformas administratora.

2.4. Lai aktivizētu un izmantotu savu profilu, jāapstiprina attiecīgajā profilā pieprasītie dati (vārds, uzvārds u.c. informācija).

2.5. Katram Platformas reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

2.6. Reģistrējoties Platformā, lietotājs piekrīt, ka Centrs veic personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

2.7. Reģistrācijā iegūtā informācija (neidentificējot konkrētus Platformas lietotājus un neizpaužot to personas datus trešajām personām) tiek izmantota, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, sazinātos ar Platformas lietotāju, ja tas ir nepieciešams.

2.8. Centram ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus tiesībaizsardzības institūcijām gadījumā, ja Centrs saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu

2.9. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par reģistrāciju lūdzam sazināties ar Platformas administratoru e-pastā: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv.

3. Platformas lietošanas kārtība

3.1. Platforma satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.

3.2. Platformas lietotājam ir aizliegts izmantot Platformā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

3.3. Platformas lietotājs, publicējot materiālu, tajā nedrīkst ievietot jebkāda veida informāciju (foto, video, rakstisku u.c.) no tīmekļa vietnes Pinterest.

3.4. Ja publicēšanai Platformā iesniegtajā materiālā ir kāds materiāls – fotogrāfija, attēls, videomateriāls, teksts vai tā fragments, kuru autors ir kāda trešā persona, tad iesniedzējs ir atbildīgs par korektu autortiesību un/vai citu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu.

3.5. Pēc Platformas lietotāja materiāla iesniegšanas publicēšanai tas tiek apstiprināts 3 – 5 darba dienu laikā no saņemšanas brīža.

3.6. Izmantojot Platformā publicētos materiālus, atbildību par to korektu izmantošanu (atsauču lietojums u.tml.) uzņemas Platformas lietotājs.

3.7. Tehnisku neprecizitāšu, kļūdu, jautājumu, priekšlikumu vai citos gadījumos lūdzam sazināties ar Platformas administratoru e-pastā: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv.