“Metodiskie dārgumi” pateicas visiem pedagogiem, mācību jomu vadītājiem un iestādēm par vērtīgiem metodiskajiem materiāliem, pieredzes stāstiem, labās prakses piemēriem un idejām!