Mācību jomas mērķis: veselības un fiziskās aktivitātes pratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. izprot un praktizē veselīga dzīvesveida paradumus;
  2. atpazīst riskus dažādās, arī ekstremālās situācijās un pieņem lēmumus drošai un aktīvai rīcībai;
  3. prasmīgi, atbildīgi un ieinteresēti iesaistās daudzveidīgās fiziskās aktivitātēs, kas veicina garīgās un fiziskās spējas;
  4. piedalās komandas veidošanā, plāno, sadala darba uzdevumus, palīdz un atbalsta citus.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.4. apakšpunkts.)

Lielās idejas: mācību jomas saturu veido četras lielās idejas:

  • pamatkustību apguve;
  • daudzveidīgas fiziskās aktivitātes;
  • fizisko aktivitāšu priekšnosacījums labai fiziskajai un garīgajai veselībai;
  • drošības jautājumu apguve.

Ar veselības jautājumiem saistītais saturs ir iekļauts arī vairākās citās mācību jomās – sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, dabaszinātņu mācību jomā un tehnoloģiju mācību jomā. Tāpat arī ar drošību saistītie jautājumi ir iekļauti ne tikai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, bet arī vairāku citu mācību jomu saturā – tehnoloģiju mācību jomas visos tematos, ņemot vērā, ka paredzēts praktiskais darbs ar darbarīkiem, kā arī dabaszinātņu mācību jomā, veicot eksperimentus. (Skola 2030)

 

Jelgavas pilsētas veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vadītāja: 

Maija Actiņa (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs", Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola),
E-pasts: Maija.Actina@sports.jelgava.lv