ZRKAC Metodiskā bibliotēka ziemas sezonā piedāvā plašu klāstu jaunu grāmatu sekojošās nozarēs:

  • vadības, ekonomikas;
  • psiholoģijas;
  • socioloģijas;
  • jursiprudences;
  • pedagoģijas;
  • dabaszinātņu;
  • mājturības.

Bibliotēkas darba laiks


     Pirmdiena      9.00 - 20.00
     Otrdiena        9.00 - 18.00
     Trešdiena      9.00 - 18.00
     Ceturtdiena    9.00 - 18.00
     Piektdiena     9.00 - 15.30

     Pusdienu pārtraukums: 14:00 - 15:00 (piektdienās 14:00 - 14:30)
     Pirmdienās pārtaukums arī 12:00 - 13:00 sakarā ar iestādes nedēļas darba plānošanas sanāksmi
     Katra mēneša pirmā piektdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

     Kontakti:  63012161; biblio@zrkac.jelgava.lv