Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 26. un 27. augustā notika ikgadējā Jelgavas pedagogu augusta sanāksme.

Jau nedēļu pirms tam, no 21. augusta līdz 26. augustam, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis” piedāvāja iespēju iepazīties ar savu pieredzi, darbojoties Skola 2030 projekta mācību satura un pieejas aprobācijā pilotiestādes statusā. Tajā bija iespēja apmeklēt vairākas darbnīcas.

Viena no tām – “Skolotājas pieredzes stāsts”, kurā pirmajā dienā skolotāja Laura Paulušenko un vadītāja vietniece izglītības jomā Māra Teika dalījās atziņās par skolotājas lomas maiņu, lai virzītu bērnus uz pašvadītu mācīšanos, organizētu mācību procesu no frontālā uz bērnu apakšgrupu darbu, savukārt otrajā dienā skolotāja Sandra Ozoliņa un vadītāja vietniece izglītības jomā Māra Teika akcentēja tādus jautājumus kā bērnu savstarpējo attiecību veidošanu, sadarbības un līdzdalības prasmes, bērnu darbu pāros un apakšgrupās ārpus grupas telpām.

Trešo darbnīcu – “Pozitīvas uzvedības noteikumi pieaugušajiem saskarsmē ar bērniem” varēja apmeklēt gan pirmsskolas pedagogi, gan pirmsskolas pedagogu palīgi. Vadītāja vietniece izglītības jomā Māra Teika kopā ar psiholoģi Aigu Jankevicu pievērsa uzmanību tam, ka bērni kļūst tādi, kādus pieaugušie vēlas redzēt, ja paši mainīsies konkrētajā virzienā. Tāpat viņas skaidroja, cik svarīgi ir pamanīt savu uzvedību, rīcību attieksmē pret bērniem, lai pieņemt lēmumu kaut ko sevī mainīt.

Sanāksmes pirmā diena, 26. augusts, aizritēja Metodiskās dienas zīmē. Tās laikā notika konkursa „Laiks iespējām” laureātu meistarklases, kurās piedalījās apmēram simts dalībnieku. Meistarklases vadīja: Agnese Freiberga (ķīmija), Liene Sabule (bioloģija), Jeļena Golmeistere (matemātika), Agija Lāce (dabaszinības), Inga Branta (franču valoda), Diāna Špakovska (matemātika), Evija Dinsberga (latviešu valoda sākumskolā), Agita Ozoliņa; Irina Ivanova (angļu un krievu valoda – svešvaloda).

Apkopojot saņemtās anketas par ieguvumiem no meistarklašu apmeklēšanas, pedagogi uzsvēra, ka guvuši apstiprinājums savai profesionālajai darbībai un veidam, kā gatavot un vadīt mācību stundu. Tāpat dalībnieki atzina, ka daudz ko no redzētā plāno ieviest savā ikdienā, izmantojot konkrētus tīmekļa vietņu resursus, piemēram, Socrative.com, organizējot saistošāku mācību procesu, iekļaujot tajā dažādus spēles elementus, domājot par atgriezeniskās saites dažādošanu un stundas “āķi”, lai skolēniem tādējādi radītu vēlmi aktīvāk iesaistīties.

Paralēli meistarklasēm pedagogiem bija iespējams apmeklēt arī citas aktivitātes, piemēram, sociālo zinību un ekonomikas skolotāji piedalījās Tīklošanās domnīcā Jelgavas biznesa inkubatorā, „Atvērtajās durvīs” divos uzņēmumos – SIA “Karameļu darbnīca” un SIA “Evopipes”.

Pedagogu augusta sanāksmes otrajā dienā, 27. augustā, notika svinīgais pasākums Jelgavas tehnikumā, pulcinot vairāk kā divus simtus apmeklētāju. Tajā atskatu par aizvadītajām meistarklasēm un pārējām aktivitātēm augusta sanāksmes ietvaros sniedza žurnālists un “Star FM” ētera balss Oskars Lepers.

Pedagogiem bija arī iespēja izmantot “ceļojošo mikrofonu”, lai sev un kolēģiem ko novēlētu jaunajā mācību gadā. Populārākie vēlējumi bija saistīti ar veselību, izturību, prieku un pāri visam - mīlestību.

 

Informācija sagatavota:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde
„Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”