Pirmsskolas jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Inga Vicupa (PII “Ķipari”). Pirmsskolas jomas vadīšana ir gana liels izaicinājums ar plašu darbības lauku, jo tajā ietilpst visas mācību jomas, caurviju prasmes, tikumi un vērtības. Pirmsskolā visas mācību jomas tiek apgūtas paralēli, caurvijot vienai otru visas dienas garumā rotaļdarbību veidā.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītājus sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādēm un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Tiek organizēti semināri pirmsskolas pedagogiem, lai dalītos savstarpējā pieredzē un popularizētu labās prakses piemērus, kā arī apzinātos pirmsskolas iestāžu individuālās un kopējās vajadzības nepieciešamo atbalsta pasākumu plānošanai. Pirmsskolas skolotājiem un vadītāju vietniekiem izglītības jomā ir pieejamas individuālās konsultācijas gan par sev interesējošiem jautājumiem, gan tematiem, ko piedāvā jomas vadītāja. Neskatoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, darbs tiek plānots un rit tiešsaistē.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Pirmsskolas jomas aktuālie jautājumi ir saistīti ar diferencēšanu, vērtēšanu, jēgpilnu āra vides organizēšanu un izmantošanu mācību procesā, un, manuprāt, ļoti būtiska ir savstarpējās pieredzes apmaiņa, kas mūs bagātina un rada pārliecību par to, ko mēs visi kopā darām.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams Jums kā jomas vadītājai?

Es kā jomas vadītāja gūstu konsultatīvu un organizatorisku atbalstu no Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra un no saviem kolēģiem. 2020./2021. mācību gada 1. pusgadā ir notikušas vadītāju vietnieku izglītības jomā kovīzijas, kuru laikā tika apzinātas pirmsskolas iestāžu stiprās puses, nepieciešamais atbalsts un kopīga turpmākā darba organizācijas plānošana.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Mana spēka recepte ir tase kafijas, svaigs gaiss un cilvēka smaids.

Novēlējums pirmsskolas jomas pedagogiem jaunajā - 2021. gadā. 

Pirmsskolas jomā strādājošajiem jaunajā gadā novēlu gūt prieku un gandarījumu katru dienu, lai smaidošās bērnu acis dod enerģiju sasniegt jaunas virsotnes!