Metodiskie dārgumi tavai iestādei vienuviet!

Pievieno savu materiālu

Jauni digitālie mācību līdzekļi profesionālajai izglītībai

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju (BDA) un mācību līdzekļu autoriem ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros ...

Lasīt vairāk

Aktīvas un radošas nodarbes skolēnu brīvlaikā

Slimību profilakses un kontroles centrs Veselību veicinošo skolu tīkla ietvaros ir izstrādājis idejas aktivitātēm, ar kurām bērni varētu nodarboties skolēnu brīvlaikā. Mērķis ir aicināt bērnus brīvlaiku pavadīt aktīvi un radoši. Sarakstā iekļautas nodarbes, ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku laiks Jelgavas 4.sākumskolā

Ziemassvētki skan, smaržo, garšo, iepriecina! ...

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

Metodiskie dārgumi ir platforma pārbaudītām vērtībām, kurā apkopota kolēģu un nozares ekspertu pieredze. Tās mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Skatīt vairāk

Metodiskiedargumi.lv atbalsts