Metodiskie dārgumi tavai iestādei vienuviet!

Pievieno savu materiālu

IT rīki atgriezeniskās saites nodrošināšanai - balsošanas rīks Slido

Pamācība par jautājumu ģenerēšanas, tiešsaistes balsošanas rīku Slido, kuru var izmantot tūlītējas atgriezeniskās saites iegūšanai mācību procesā.  ...

Lasīt vairāk

Darba pieredze, darbojoties Domu Planetārijā

2020. gadā SIA „Edgars un Tamāra” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” tika piešķirts Jelgavas pilsētas pašvaldības grants uzņēmējdarbības atbalstam. To pirmo reizi saņēma desmit pilsētas uzņēmēji. Par saņemto grantu ...

Lasīt vairāk

IT rīki atgriezeniskās saites nodrošināšanai - balsošanas rīks Mentimeter

Pamācība par jautājumu ģenerēšanas, tiešsaistes balsošanas rīku Mentimeter, kuru var izmantot tūlītējas atgriezeniskās saites iegūšanai ...

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

Metodiskie dārgumi ir platforma pārbaudītām vērtībām, kurā apkopota kolēģu un nozares ekspertu pieredze. Tās mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Skatīt vairāk

Metodiskiedargumi.lv atbalsts