Metodiskie dārgumi tavai iestādei vienuviet!

Pievieno savu materiālu

Futbols un dabaszinātņu priekšmeti

20 skolotāji no 15 Eiropas valstīm izstrādājuši metodisko materiālu, kas izmantojams STEM priekšmetu apguvei. Tajos iekļauti interesanti eksperimenti bioloģijas, ķīmijas, datorzinātņu, matemātikas un fizikas jomā saistībā ar futbolu. Kāda ir ideālā ...

Lasīt vairāk

Mācību procesa pilnveides atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir izstrādāts metodiskais līdzeklis "Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem  un īstenotājiem skolā". Metodisko ieteikumu mērķauditorija ...

Lasīt vairāk

Zināmi pedagogu konkursa "Mācies digitāli" uzvarētāji

Katrs skolotājs ir jaunradītājs – regulāri top jaunas izstrādnes, uzdevumi, pārbaudes un diagnosticējošie darbi. Lai veicinātu pedagogu radošumu digitālo mācību līdzekļu izstrādē un informācijas ...

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

Metodiskie dārgumi ir platforma pārbaudītām vērtībām, kurā apkopota kolēģu un nozares ekspertu pieredze. Tās mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Skatīt vairāk

Metodiskiedargumi.lv atbalsts