Pamācība par jautājumu ģenerēšanas, tiešsaistes balsošanas rīku Slido, kuru var izmantot tūlītējas atgriezeniskās saites iegūšanai mācību procesā. 

SLIDO izmantošana mācību procesā