Izstrādāts bezmaksas digitāls mācību līdzeklis 1.- 4.klašu skolēniem “Klimats un tā pārmaiņas”. Digitālo rīku var lietot, izmantojot interaktīvo tāfeli, planšetes vai datorus. Lai nodrošinātu optimālu digitālā rīka darbību, iesakām, to atvērt interneta pārlūkprogrammā Chrome vai Edge (Vai citā uz Google Chrome bāzes būvētā pārlūkprogrammā).

 

Saite uz digitālo mācību līdzekli: https://www.digi4clima.org/.

 

Par digitālā rīka lietotnē izmantotajām ikonām, pogām un to funkcijām varat izlasīt šeit.

 

Digitālajā mācību materiālā ir aplūkotas 12 dažādas tēmas, kas gan māca skolēnus par pasaulē un dabā notiekošo, gan aicina domāt par klimata pārmaiņām, gan mudina bērnus pašus kļūt par pozitīvu pārmaiņu veidotājiem.

 1. Kas notika ar dinozauriem?
 2. Planēta zeme
 3. Dabas parādības: lietus , vējš, krusa, vētra, virpuļviesulis
 4. Dabas parādības: zemestrīces, vulkāni, cunami un plūdi
 5. Kāpēc klimats mainās? Globālā sasilšana
 6. Ūdens pasaule
 7. Karstie un aukstie tuksneši
 8. Meži. Kas apdraud mežus? Mežu ugunsgrēki
 9. Dzīvnieki un klimats
 10. Augi un globālā sasilšana
 11. Ko mēs varam darīt, lai padarītu pasauli tīru un veselīgu? Zaļais dzīvesveids.
 12. Kāda būs mūsu planēta Zeme pēc 100 gadiem?

 

Mācību līdzekli piedāvājam izmantot dabaszinību stundās, klases stundās, interešu izglītības nodarbībās.

Digitālais mācību līdzeklis ir pieejams, latviešu, lietuviešu, angļu un horvātu valodās.

 

Mācību līdzeklis izstrādāts Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projektā “Digitāli klimatam” (projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630). Projektā sadarbojas partneri no Latvijas (vadošais partneris), Lietuvas un Horvātijas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.