Sākumskolas izglītības satura īstenošanas mērķis:

  1. nodrošināt skolēnu ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
  2. radīt pamatu turpmākajai izglītībai, veicināt skolēna harmonisku veidošanos un attīstību;
  3. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti.
    (MK noteikumi Nr. 747, II nodaļa, 2. punkts.)

 

Jelgavas pilsētas sākumskolas mācību jomas vadītāji: 

Elīna Sproģe (Jelgavas 4. vidusskola)
E-pasts:  Elinasproge3@gmail.com

Iveta Birziņa (Jelgavas 4. vidusskola)
E-pasts:  birzinaiveta@inbox.lv