Sākumskolas mācību joma

Sākumskolas izglītības satura īstenošanas mērķis:

  1. nodrošināt skolēnu ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
  2. radīt pamatu turpmākajai izglītībai, veicināt skolēna harmonisku veidošanos un attīstību;
  3. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti.
    (MK noteikumi Nr. 747, II nodaļa, 2. punkts.)

 

Jelgavas pilsētas sākumskolas mācību jomas vadītājas: 

Evija Dinsberga (Jelgavas Centra pamatskola),
E-pasts: evijamai@inbox.lv

Dzintra Zingule (Jelgavas Centra pamatskola),
E-pasts: dzinzin@inbox.lv