Veidojam vidi

Atbalsts mērķtiecīgi organizētas mācību vides izveidei:

  • lietu videi – mācību telpas iekārtojumam, materiāliem un uzskates līdzekļiem;
  • sociāli emocionālajai videi – komunikācijai un mijiedarbībai starp mācību procesa dalībniekiem (bērniem/skolēniem, pedagogiem, vecākiem).

Vardarbība – neredzamā problēma? Kā ieraudzīt un risināt?

Nav noslēpums, ka ikdienas aktivitātes skolotājam prasa daudz enerģijas un spēka. Bieži vien esot steigā un veicot vairākus uzdevumus vienlaicīgi, varam palaist garām būtiskas nianses, tāpēc ir ļoti svarīgi uz brīdi apstāties un uzdot jautājumu – kāpēc bērna uzvedība ...

Lasīt vairāk

Elpošanas vingrinājumi garīgajai un fiziskajai labsajūtai

Relaksācijai un enerģijai Lielākā daļa no mums reti piedzīvo ļoti lielu stresu, tomēr lielu daļu savas dzīves mēs pavadām lielākā vai mazākā spriedzes stāvoklī, kas savukārt ilgtermiņā var izraisīt veselības problēmas. Ir veids, kā atgūt ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku laiks Jelgavas 4.sākumskolā

Ziemassvētki skan, smaržo, garšo, iepriecina! ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā

Mūsu skolā Ziemassvētku gaidīšanas laiks iesākas ar logu dekorēšanu. Kā tradīciju cenšamies ieviest skolēnu iesaistīšanos dekorēšanā. Sniegpārsliņu griešanas maratons mūsu skolā norisinās otro gadu. Šī gada ideja - no mājiņu ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Jelgavas Pārlielupes pamatskolā

Neskatoties uz to, ka vakaros agri paliek tumšs, šie svētki tik un tā paliek paši gaišākie, jo Ziemassvētku gaidīšanas laikā viss kļūst pasakaini skaists! Ienākot  Jelgavas Pārlielupes ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku gaidīšanas brīnums

Kad telpās un ārā sapostas eglītes, grupiņas izrotātas un Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu jau sēž kamanās, SIA "Mītavas Elektra pirmsskolas izglītības iestādi "Varavīksne" pārņem Ziemassvētku gaidīšanas brīnums. ...

Lasīt vairāk

Pa ceļu ceļiem, pa taku takām Ziemassvētki nāk!

Kā mums patīk decembris, kad gatavojamies gada gaidītākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem! Visa mēneša garumā SIA “Evons” PPII “Zvaigznīte” notiek dažnedažādas burvestības: skan ...

Lasīt vairāk

Brīnumainais Ziemassvētku gaidīšanas laiks “Sprīdītī”

Viss sākas ar iestādes āra egles rotāšanu. Pieaugušajiem tas ir darbīgs rīts, lai vakarā bērnu skanīgās dziesmas par eglīti atmodinātu tajā gaismiņas, kas no tā brīža eglē mirdzēs visu ziemas ...

Lasīt vairāk

Ziemassvētku gaidīšanas laiks "Gaismiņā"

Lai radītu jauku Ziemassvētku noskaņu, Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" telpu un āra teritorijas rotāšanā iesaistījušies gan lieli, gan mazi. Ēkas logus rotā bērnu pašu zīmēti sniegavīri. ...

Lasīt vairāk

Darba pieredze, darbojoties Domu Planetārijā

2020. gadā SIA „Edgars un Tamāra” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” tika piešķirts Jelgavas pilsētas pašvaldības grants uzņēmējdarbības atbalstam. To pirmo reizi saņēma desmit pilsētas uzņēmēji. Par saņemto grantu ...

Lasīt vairāk

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"

Iepazīsimies - mani sauc Inta Černaja, esmu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” vadītāja. “Austras koks” tika atvērts 2014. gada janvārī. Atrodamies Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Man ir liels gods būt par šī bērnudārza ...

Lasīt vairāk

ZRKAC Zaļās bibliotēkas vide

ZRKAC Zaļā bibliotēka ir ZRKAC Metodiskās bibilotēkas virziens, kurā notiek mērķtiecīga izglītošana par ekoloģiskajiem jautājumiem, dabas saudzēšanu un zaļāka dzīvesveida ...

Lasīt vairāk

Metodiskais materiāls par dabai draudzīgu rīcību

Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību. Tas veidots, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā ...

Lasīt vairāk

Koplietošanas telpu izmantošana attīstošās vides radīšanā

Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir grupas telpas un koplietošanas telpas. Izglītības pieejas maiņas kontekstā runājam par audzēkņa prasmi iejusties un darboties jaunos, neierastos apstākļos un situācijās. Bieži pedagogi pauž neapmierinātību ar lielo bērnu skaitu. ...

Lasīt vairāk

Pārsteigumi "Varavīksnē"

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" (Jelgava) darbinieki iestādes pagalmā ienes ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata pedagogiem “Izzini sevi – saproti citus!”

Rokasgrāmata pedagogiem cieņpilnas komunikācijas kultūras veicināšanai klasē. Paredzēta klases audzinātājiem un citiem pedagogiem izmantošanai audzināšanas un sociālo zinību stundās 7. - 9. klasē. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt pedagogiem instrumentu kopumu, ...

Lasīt vairāk

Runājošā siena. Pirmskolas izglītības iestādes "Ķipari" piemērs

Jēdziens “runājošā siena” ir ienācis līdz ar jauno satura reformu un pieejas maiņu, taču atsevišķi runājošās sienas elementi tika lietoti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs jau sen. Arī pirms daudziem gadiem audzinātājas izmantoja ...

Lasīt vairāk

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka - interesanta, ērta, gaiša, krāsaina, ar ergonomiskām mēbelēm, kam maināms augstums. Skolā ir lifts, gaisa kondicionēšanas iekārtas, katrā klasē atrodas gan interaktīvā, gan baltā tāfele. Katrā klases telpas aizmugurē paredzēta ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā

Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā apgūst prasmes: 1. saprast sevi (pazīt un pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību); 2. saprast citus (būt iejūtīgiem, spēt ieņemt otra cilvēka skatapunktu); 3. veidot pozitīvas attiecības ar ...

Lasīt vairāk

Vadlīnijas par telpu nozīmi izglītības procesā

European Schoolnet iztrādātajās vadlīnijās var iepazīties ar pētījuma rezultātiem par apkārtējās vides un telpas iekārtojuma ietekmi uz izglītības procesu kopumā. Tajā iekļauts detalizēts apraksts par to, kā pareizi iekārtota fiziskā telpa palīdz mācību procesā, ...

Lasīt vairāk

Jelgavas 6. vidusskolas vide

Telpa sešgadniekiem, tēma – “Reiz pasakā” . Aktivitātes pakārtotas pasaku lasīšanai, tēlu iepazīšanai. Tika zīmēti, līmēti un veidoti priekšmeti, kas atklāj pasaku ...

Lasīt vairāk

Romuvas proģimāzijas (Romuvos progimnazija) vide

Jelgavas sadraudzības pilsētā Šauļi (Lietuva) ir 31 skola un 30 pirmsskolas izglītības iestādes. Katra no tām domā par iestādes attīstības iespējām. Romuvas proģimāzija ( Romuvos progimnazija) Šauļos kā vienu no perspektīviem attīstības virzieniem iezīmējusi ...

Lasīt vairāk

Cēsu 2. pamatskolas skolotājas Elīzas Karlsones pieredze - “Klases noteikumi”

Cēsu 2. pamatskolas pedagogi apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". Programmas ietvaros katras klases audzinātājs kopā ar skolēniem izveidoja klases noteikumus. Nosacījumi noteikumu ...

Lasīt vairāk

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vide

2019./2020. m. g. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija trīsdesmito mācību gadu uzsāka citā, plašākā skolas ēkā. Savas pastāvēšanas laikā skola savas mājvietas ir mainījusi astoņas ...

Lasīt vairāk

Bērniem piemērota vide - PII "Rotaļa"

Kā savā tīmekļa vietnē raksta PII "Rotaļa", iestādes uzdevums ir sagatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtni, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un ...

Lasīt vairāk

Mālpils novada vidusskola

Mālpils novada vidusskolas vīzijā teikts, ka tā ir tehnoloģiski moderns novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu ...

Lasīt vairāk

Jaunā arhitektūra jaunajai mācību pieejai pirmsskolā un sākumskolā

Slovēņu arhitekts Jure Kotnik savus darbus veido tā, lai tiem būtu izglītojoša funkcija, jo viņš uzskata, ka arhitektūra spēj ietekmēt. Tā ir daļa no apkārtējās vides, kas savukārt var ietekmēt aktivitāti, veidot piesaisti, iedvesmot mūs, būt kā vēl ...

Lasīt vairāk

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Viena no Valdorfpedagoģijas pamatdomām ir tā, ka cilvēkā jāattīsta viss – griba, jūtas, domāšana, lai tas kļūtu par vispusīgu, domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Tāpēc arī vide ir tiek veidota, balstoties uz šo koncepciju. ...

Lasīt vairāk

Cēsu jaunā skola

Vide, telpu iekārtojums un izmantošanas mērķi tiek veidoti un radīti kopā ar audzēkņiem. Tā radīta, lai būtu mājīga, mūsdienīga un mācību procesu atbalstoša. Tā nemitīgi mainās un tiek attīstīta. Iestāde atbalsta gudru resursu izmantošanu, radošu ...

Lasīt vairāk

Pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vide sākumskolā

Pirmsskolas izglītības grupas telpa iekārtota atbilstoši bērnu vajadzībām un interesēm, lai bērni varētu paši darboties, izvēloties sev interesējošu spēli vai materiālu. Tādā veidā bērniem tiek nodrošināta caurviju prasmes ...

Lasīt vairāk

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Veselības laboratorija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Veselības laboratorija izveidota, lai ģimenēm sniegtu iespēju bez maksas izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu. Zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un ikdienas ...

Lasīt vairāk