Izglītības kvalitātes gada balvas “Zelta grauds” pasniegšana šogad notika jau sesto gadu, un visu šo laiku vispārējās izglītības iestāžu konkursa mērķis bijis nemainīgs – motivēt skolas inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai pilsētas, Zemgales reģiona un valsts mērogā. Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas izglītībā, izmaiņas veiktas arī konkursa nolikumā.

“Pērn, noslēdzot piecu gadu ciklu, konkursa komisija pieņēma lēmumu par izmaiņām konkursa koncepcijā. Ja līdz šim tika noteiktas prioritātes un jomas, kam mācību gada laikā būtu jāpievērš lielāka uzmanība, tad ar jauno nolikumu skolām tika sniegta iespēja pašām izvērtēt un pieteikt konkursam to veikumu, ko tās uzskata par savas skolas lielāko šī gada sasniegumu,” norāda Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna. Izskatot skolu pieteikumus šī gada konkursam, tika novērtēta veikuma aktualitāte, atbilstība skolas attīstības mērķiem, sasniegtie rezultāti un to ilgtspēja.

Izglītības kvalitātes gada balvas “Zelta grauds 2019” ieguvēji:

Pamatizglītības 1. posmā: (1.-6.klase)

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai par inovatīvas tehniskās jaunrades programmas “Informācijas Tehnoloģijas / Inženierzinātnes” izveidi un īstenošanu Jelgavas pilsētas skolu skolēniem.

Pamatizglītības 2. posmā: (7.-9.klase)

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijai par inovatīvas programmas “Līderis manī” integrēšanu mācību un audzināšanas darbā. Programma palīdz pilnveidot skolas kultūru, kas ietver skolēnu, skolotāju un vecāku personīgo līderību, attīstot tādas prasmes kā pašizziņa, pašvadība, pašattīstība, atbildība un iniciatīva.

Vidējās izglītības posmā: (10.-12.klase)

Jelgavas 5.vidusskolai par augstiem skolēnu sasniegumiem STEM priekšmetos un mērķtiecīgu individuālo darbu ar skolēnu un ģimeni.

Veicināšanas balva

Jelgavas  pamatskolai “Valdeka” – attīstības centrs par ieguldīto darbu, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Informācija sagatavota: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Zemgales INFO”