Mācību jomas “Veselība un fiziskās aktivitātes” vadītāja Jelgavas pilsētā ir Maija Actiņa (Sporta servisa centrs). Jomas mācību priekšmets - sports un veselība.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītāju sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros skolām un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Pedagogiem ir iespēja piedalīties mācību jomas pedagogu sanāksmēs, saņemt individuālas konsultācijas SSC vai izglītības iestādē.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Būtiskākā problēma attālinātās mācīšanās laikā ir ierobežots mācību saturs, ko var realizēt attālināti. Skolēniem nav iespējas pilnvērtīgi apgūt jaunas prasmes dažādos sporta veidos, jo mājās nav pieejams nepieciešamais sporta inventārs, kā arī ir ierobežotas telpas. Tādēļ skolotāji visu laiku cenšas meklēt jaunas idejas, pieejas, kā ieinteresēt skolēnus darboties nepārtraukti, jo motivācija ļoti ātri zūd. Vēl nepieciešams atbalsts pārliecībai, ka skolotājs dara pareizi.

Kā veidojas un norisinās mācību jomas pedagogu sadarbība?

Galvenokārt pedagogi sadarbojas izglītības iestādes ietvaros, jo skolās ir vismaz 2 – 3 un vairāk pedagogu, kuri strādā gan vienā un tajā pašā klašu grupā, gan dažādās. Sadarbojoties tiek plānots mācību saturs, veidoti uzdevumi. Daļa sporta skolotāju ir arī treneri sporta skolās, tādējādi sadarbība, savstarpēja domu, pieredzes apmaiņa notiek starp vairākām skolām. Zinot citu skolu pedagogu stiprās puses, skolotāji arī zvana un pārrunā radušās situācijas, meklē risinājumus.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Esam atraduši veidu, kā veicināt jauniešu iesaisti fiziskās aktivitātēs – iesaistot SSC izaicinājumos, piedāvājot attālinātās sacensības. Skolotāji ir piedalījušies veselības un fizisko aktivitāšu jomas semināros, kuru tēma – kompetenču pieejas ieviešana 1., 4., 7. klasē.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams Jums kā jomas vadītājai?

Meklēju atbalsta punktus kolēģu vidū, jo šobrīd jāpārliecina jomas pedagogi, ka jaunais saturs var būt veiksmīgas darbības pamats.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Sarunas ar kolēģiem, gudriem cilvēkiem. Neaizmirst sevi palutināt!

Novēlējums jomas pedagogiem jaunajā - 2021. gadā. 

Lai veselība un labklājība - mirkļi, kas dara bagātus, darbs, kas aizrauj un spēcina, cilvēki, kas atbalsta jūsu idejas un darbus!