ZRKAC Zaļā bibliotēka ir ZRKAC Metodiskās bibilotēkas virziens, kurā notiek mērķtiecīga izglītošana par ekoloģiskajiem jautājumiem, dabas saudzēšanu un zaļāka dzīvesveida popularizēšana.

 

Zaļās bibliotēkas koncepta elementi

Garšaugu dārziņš

Ārstniecības telpaugu kolekcija

Zaļā dzīvesveida grāmatu, periodisko izdevumu un video/audio materiālu fonds

Zaļās oāzes

Digitālie resursi par ekoloģiju un dabas aizsardzību

Dokumentālo filmu par vides un ekoloģijas jautājumiem translācija

 

Foto: Jelgavas valstpilsētas Sabiedrisko attiecību pārvalde