Cēsu 2. pamatskolas pedagogi apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". Programmas ietvaros katras klases audzinātājs kopā ar skolēniem izveidoja klases noteikumus. Nosacījumi noteikumu veidošanā:

  • vienoti visā skolā;
  • īsi un konkrēti;
  • skolēnu izvirzīti.

Noteikumu nav daudz, tāpēc tos ir vieglāk ievērot un tie ir skaidri. Ja kāds noteikums tiek pārkāpts, skolēns pats izsecina, kurš tas ir.

Lai noteikumus iedzīvinātu ikdienā, skolēni tos vizualizēja un arī teatrāli izspēlēja dažādās situācijās (noteikumu ievērošanu un neievērošanu) audzināšanas stundu laikā.

Skolēni ļoti atbalsta noteikumus un tos ievēro.