Teātra māksla

Metodiskie materiāli

  • Pedagoģes Dairas Liepiņas veidots krājums, kurā atrodamas lugas, etīdes, radoši uzdevumi, spēles, mēles mežģi, mīklas, problēmsituācijas runas un iztēles attīstīšanai. Krājumā iekļautās lugas ir paredzētas rādīšanai gadskārtu un valsts svētkos.

  • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

  • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

  • Virtuālie kultūras pasākumi

    Pievienots:

    Skolotāja Ļeva Rusilo virtuālo kultūras pasākumu saraksts. Materiāls publicēts izdevumā "Skolas Vārds" nr. 17/18 (183) 11.12.2020.

  • Spēle attīsta personības radošo potenciālu - iztēli, intelekta spēju kombinēt, domāšanas elastību un spēju domāt asociatīvi, aktīvi darboties un iesaistīties, būt izteiksmīgam, brīvam pašizpausmē, piedāvāt idejas un akceptēt citu idejas. Raksta autore - Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe, režisore, mācību programmas "Teātra māksla" izstrādātāja, teātra sporta turnīru organizētāja, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu lektore.