Improvizācijas teātra un spēles nozīme radošas personības attīstībā

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Inta Leilande
 • Pievienots:
  09.02.2021
 • Mācību jomas:

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā;

 • Priekšmets:

  Teātra māksla;

 • Auditorija:

  4. klase;
  5. klase;
  11. klase;
  6. klase;
  7. klase;
  8. klase;
  9. klase;
  10. klase;
  12. klase;
  3. klase;
  1. klase;
  2. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Spēle attīsta personības radošo potenciālu - iztēli, intelekta spēju kombinēt, domāšanas elastību un spēju domāt asociatīvi, aktīvi darboties un iesaistīties, būt izteiksmīgam, brīvam pašizpausmē, piedāvāt idejas un akceptēt citu idejas. Raksta autore - Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe, režisore, mācību programmas "Teātra māksla" izstrādātāja, teātra sporta turnīru organizētāja, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu lektore.