Mūzika

Metodiskie materiāli

 • Muzikogramma “Maziņos putniņus”

  Pievienots:

  Nataļjas Eberes (Jelgavas 6. vidusskola) veidots aktīvas mūzikas klausīšanās piemērs 2. klasei tēmas “Sekvence” ietvaros, kā arī materiāli mūzikas stundām 1.- 6. klasei, kas pieejami skolotājas veidotajā YouTube kanālā. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

 • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

 • Resursi mūzikas stundām

  Pievienots:

  Skolotāju Evas Turlutes un Elīnas Skujas (Friča Brīvzemnieka pamatskola, Rīga) apkopoti mūzikas stundās izmantojami interneta resursi.

 • Virtuālie kultūras pasākumi

  Pievienots:

  Skolotāja Ļeva Rusilo virtuālo kultūras pasākumu saraksts. Materiāls publicēts izdevumā "Skolas Vārds" nr. 17/18 (183) 11.12.2020.

 • Stundas tēma: Impresionisms un ekspresionisms. Sasniedzamais rezultāts: izprast kopīgo un atšķirīgo mūzikā un mākslā abos stilos.