Daudzveidīgu IT rīku izmantošana transversālo kompetenču pilnveidei attālinātajās mācībās

Materiāla apraksts