Vizuālā māksla

Metodiskie materiāli

  • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

  • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

  • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

  • Virtuālie kultūras pasākumi

    Pievienots:

    Skolotāja Ļeva Rusilo virtuālo kultūras pasākumu saraksts. Materiāls publicēts izdevumā "Skolas Vārds" nr. 17/18 (183) 11.12.2020.

  • 7. klase tēma IZTĒLES ARHITEKTŪRA – SAPŅU PILS ar detaļām un ainavu fonā. 8. klase tēma PORTRETS READY-MADE TEHNIKĀ ar skici un fotogrāfiju. 9. klase tēma RADOŠAIS PROJEKTS 10. klase tēma RECENZIJA

  • Vizuālā māksla 11. klasei. Sasniedzamais rezultāts – Performances izveide. Darba forma – individuāls vai grupveida darbs. Izglītojamo iegūtās zināšanas: 1.Pārzina Laikmetīgās mākslas laika posmu. 2. Zina Laikmetīgās mākslas definīciju. 3. Pārzina laikmetīgās mākslas virzienus. 4. Iepazinušies ar populārākajiem Laikmetīgās mākslas pārstāvjiem un viņu darbiem. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros