Dizains un tehnoloģijas

Metodiskie materiāli

 • Metodiskais materiāls izmantojams 9. klasē temata “Kā izgatavo dizaina izstrādājumu vairākās tehnikās, kura ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?” apguvē. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Vides dizains virtuālajā telpā

  Pievienots:

  Materiāls paredzēts 10. klases skolēniem, kuri izvēlējušies apgūt mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” I pamatkursu. Virtuālā ekskursija izveidota, izmantojot programmu SuperViz. Mērķis - virtuālās ekskursijas veidošanas principu apgūšana, analīze un vides dizaina idejas prezentēšanas iespējas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • ”Mājokļa tīrīšana” 9. klasē

  Pievienots:

  Materiālā ir dots ieskats par mājokļa tīrīšanu. Skolēniem ir jāuzraksta savas istabas ģenerālās tīrīšanas plāns, jāuzskaita darbi, kuri tiks veikti, kā arī jānorāda, kādi kopšanas un tīrīšanas līdzekļi nepieciešami mājokļa sezonas kopšanas darbiem.

 • Materiālā ietilpst mājokļa novērtēšana, ko skolēni veic kopā ar vecākiem. Skolēni iepazīsties ar ugunsdrošības noteikumiem un kopīgi ar vecākiem izvērtē, kura veida ugunsdzēsības aparāts vai citas drošības palīgierīces būtu nepieciešamas mājoklī, un kāpēc?

 • Skolēni tiek iepazīstināti ar apavu kopšanu, tīrīšana.Sasniedzamais rezultāts: iepazīties ar apavu kopšanu, uzturēšanu, prast kopt apavus.

 • Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls paredzēts tehnoloģiju jomas pedagogiem, divām mācību stundām. 1. stundas sasniedzamais rezultāts - izveidot racionālu ēdienkarti ģimenei pusdienām vai vakariņām. 2. stundas sasniedzamais rezultāts - prast pagatavot pusdienas, vakariņas, pēc sevis izveidotās ēdienkartes.

 • Attālināta mācību procesa apstākļos piedāvāju materiālu par tēmu "Uzturs". 6. klases skolēniem ir uzdevums iepazīties ar to, kādi ir kartupeļu ēdieni, kā tie jāgatavo, kādas ir receptes dažādiem ēdieniem. Uzdevums ir skolēnam pašam pagatavot ēdienu un novērtēt to, vai viņš māk pagatavot pusdienas vai vakariņas sev, saviem vecākiem, ievērojot dažādas receptes un noteikumus. Svarīga ir arī vecāku iesaiste.

 • Mājturība un tehnoloģijas 5. klasei. Viena no apgūstamajām tēmām, kas paredzēta skolēnu radošuma attīstīšanai izstrādājuma noformēšanā, ir „Etnogrāfija. Latvju raksti”. Skolēnam ir svarīgi saprast to, ka katrai rakstu zīmei ir kāda nozīme. Lai attīstītu radošo domāšanu, skolēnam ir iespēja izveidot arī savu rakstu zīmi, vadoties pēc viņa dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads). Izstrādātajā materiālā ir pieejama prezentācija par etnogrāfiju un pamācību, kā veidot savu rakstu, kā arī darba lapa.

 • Mācību materiāls sagatavots, gatavojoties attālinātam mācību procesam, lai nodrošinātu skolēniem iespējas papildināt zināšanas rasējumu veidošanā, kā arī apgūtu zināšanas telpu un mājas plānošanā un telpu rasējumu veidošanā. Uzdevums paredzēts 6 mācību stundām, kuru laikā skolēnam nepieciešams izveidot mājas pirmā stāva telpu plānojumu, kā arī veikt visus nepieciešamos aprēķinus.

 • Mācību materiāls sagatavots, gatavojoties attālinātam mācību procesam, lai nodrošinātu skolēniem iespējas papildināt zināšanas rasējumu veidošanā, kā arī apgūtu zināšanas telpu un mājas plānošanā un telpu rasējumu veidošanā.

 • Dubultstundas tēma ir paraugprogrammas “Mājturība un tehnoloģijas 5.–9.klasei ar izvēli tekstila tehnoloģijās” satura Apģērbs (6 stundas) sastāvdaļa. Mērķis: Apģērba izvēles kritēriju noteikšana un lietota apģērba uzlabošanas iespējas. Stundas saturs un izmantotās metodes: Stāstījums tēmas aktualizēšanai - mūsdienu tendencēm sabiedrībā apģērba izvēlē, materiālu un apģērba ilgspēju un jēdzienu skaidrojums. Dialogs. Uzdevums. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.