Mājturība un tehnoloģijas 5. klasei. Tēma - Mans etnogrāfiskais raksts

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Vēsma Cielava
 • Pievienots:
  25.03.2020
 • Mācību jomas:

  Tehnoloģiju mācību joma;

 • Priekšmets:

  Dizains un tehnoloģijas;

 • Auditorija:

  5. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Mājturība un tehnoloģijas 5. klasei. Viena no apgūstamajām tēmām, kas paredzēta skolēnu radošuma attīstīšanai izstrādājuma noformēšanā, ir „Etnogrāfija. Latvju raksti”. Skolēnam ir svarīgi saprast to, ka katrai rakstu zīmei ir kāda nozīme. Lai attīstītu radošo domāšanu, skolēnam ir iespēja izveidot arī savu rakstu zīmi, vadoties pēc viņa dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads). Izstrādātajā materiālā ir pieejama prezentācija par etnogrāfiju un pamācību, kā veidot savu rakstu, kā arī darba lapa.