Inženierzinības

Metodiskie materiāli

 • Metināšana (pedagoga rokasgrāmata)

  Pievienots:

  Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem -https://drive.google.com/file/d/1FrupKyjOqYUnfkzOLtIqxJ-Q-jwbK7zU/view , Moodle - https://drive.google.com/file/d/1qHbHUbnqIwdYdDltZH0VMR47m97ov5Ii/view

 • Mehatronika (pedagoga rokasgrāmata)

  Pievienots:

  Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem -https://drive.google.com/file/d/1nb2sU1hKNASozmv0kAzFrcqFoQPqwh0b/view , Moodle - https://drive.google.com/file/d/1mL50N8Z7MNpWjSum0PFqVrKYW1UFb4if/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/19iaD8AkgLlkU_jfniQASKmfEZGtD2k_L/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1oXXz2UEohuqOaDTDQw5sU0O7zU9Gv7aG/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1p8YiuTCcgefPjefhO_uosWVHmdRcFC1m/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1A1-FNlpP3epPc7pLY44hurcTGzlJV9Lw/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1fpR4DBvkPybXNQXQVC5J_cDDYq7W7xBu/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1o9JEpPO4H1ca0xYTR_mSDie1STsWSWW3/view

 • Projekta “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1yRsXaLGGSHblGI7goBfpx0j5etaMs2xN/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1Op8bjsiGjOgeGwPleX-tGy4rdD9w5rCC/view

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.