Datorika

Metodiskie materiāli

  • Mācību materiāli paredzēti izglītojamo kompetenču attīstīšanai elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozarē. Tos ir iespējams izmantot ne tikai profesionālajā, bet arī vispārējā izglītībā datorikas un programmēšanas priekšmetu apguvē. Mācību materiālu kopumu izstrādājis Kaspars Ļubinskis, Jelgavas Tehnikuma pasniedzējs. Darbs iesniegts konkursā "Mācies digitāli" 2021./2022. māc.g.