Apģērba izvēle un ilglaicīga lietošana

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Ieva Hofmane
 • Pievienots:
  08.10.2019
 • Mācību jomas:

  Tehnoloģiju mācību joma;

 • Priekšmets:

  Dizains un tehnoloģijas;

 • Auditorija:


 • Mācību materiāla apraksts:

  Dubultstundas tēma ir paraugprogrammas “Mājturība un tehnoloģijas 5.–9.klasei ar izvēli tekstila tehnoloģijās” satura Apģērbs (6 stundas) sastāvdaļa. Mērķis: Apģērba izvēles kritēriju noteikšana un lietota apģērba uzlabošanas iespējas. Stundas saturs un izmantotās metodes: Stāstījums tēmas aktualizēšanai - mūsdienu tendencēm sabiedrībā apģērba izvēlē, materiālu un apģērba ilgspēju un jēdzienu skaidrojums. Dialogs. Uzdevums. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.