Bioloģija

Metodiskie materiāli

  • Materiāls ir rediģējams un pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. klasē (oriģinālā veidots 10. kl. bioloģijai tematā "Dzīvo organismu daudzveidība". Kritēriji ļauj skolēnam pirms darba veikšanas (bukleta veidošanas) saprast, kam jābūt redzamam radošā darba rezultātā, skolotājam atvieglo radošo darbu vērtēšanu un konkrētas atgriezeniskās saites sniegšanu, kā arī skolēnam gala rezultātā ir vieglāk saprast, kāpēc saņemts konkrētais vērtējums, kas ir izdevies un kas būtu jāpilveido.

  • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

  • Stundas tēma - Šūnu dalīšanās. Saniedzamais rezultāts: Zina šūnu dalīšanās nozīmi un zinātnes attīstības vēsturi, izmanto jēdzienus šūnu dalīšanās procesa skaidrošanai (mitoze, mejoze, amitoze, interfāze, homologās hromosomas, haploīds, diploīds, krustmija, DNS replikācija). Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros