Fizika

Metodiskie materiāli

 • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

 • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Astronomijas mācīšana attālināti

  Pievienots:

  Atsaucoties uz Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Zinātne uz skatuves” lūgumu, Eiropas valstu skolotāji sniedz savas pieredzes aprakstus STEM nodarbībām attālināti. Šajā piemērā pedagogi no Īrijas, Turcijas un Bulgārijas parāda, kā viņi māca astronomiju, ja skolēni nevar atrasties klasē.

 • Mārupes pamatskolas skolotāju pieredze attālinātā mācību procesa organizēšanā STEM priekšmetos, apvienojot dažādus virtuālos rīkus, panākt maksimāli personalizētu un uz domāšanu vērstu mācību procesu, kurā skolēni var sadarboties, stundu laikā viens otram paskaidrot un palīdzēt, kā arī mācīties viens no otra, vienlaicīgi parādot arī individuālu sniegumu. Materiālu sagatavoja Mārupes pamatskolas skolotāji: Daiga Krieviņa, Singa Vītola, Agija Jēgere, Kristaps Purviņš.

 • Palīgmateriāls pedagogiem, kurā apkopoti IKT rīki ar K. Daģa komentāriem par tiem.

 • Tēmas “Enerģija un Impulss” sasniedzamais rezultāts: zināt, kādi lielumi ir nepieciešami, lai aprēķinātu jaudu; prast aprēķināt uzdevumus par jaudu.

 • 8. klases tēma ”Siltums”

  Pievienots:

  8. klases tēmas ”Siltums” sasniedzamais rezultāts: prast izskaidrot, kas ir labs un slikts siltumvadītājs; praktiski noteikt, kurš materiāls labāk vada siltumu.

 • Tēma "Visums", 9. klasei

  Pievienots:

  Mācību materiāla apraksts: Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājs K. Daģis iepazīstina ar tēmu “Visums” 9. klasē. Materiālu var izmantot gan pedagogi, gan skolēni. Stundas sasniedzamais rezultāts - izteikt savas domas par projektu “Mars-one”, kas plāno nosūtīt cilvēkus uz Marsu!

 • Materiāla mērķis un uzdevumi: kā ar 9. klases tematu “Dzīvībās pastāvēšanas iespējas Visumā” organizēt grupu darbu tiešsaistē.

 • Fizikas projekts: “Un tomēr viņa griežas” ir eksperimentu un demonstrējumu komplekss, lai veicinātu bērnu izpratni par to, kā rotācija ietekmē mūs un lietas ap mums – sākot no rotaļlietām un beidzot ar planētām un galaktikām. Materiāls ir pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".