Ķīmija

Metodiskie materiāli

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Mārupes pamatskolas skolotāju pieredze attālinātā mācību procesa organizēšanā STEM priekšmetos, apvienojot dažādus virtuālos rīkus, panākt maksimāli personalizētu un uz domāšanu vērstu mācību procesu, kurā skolēni var sadarboties, stundu laikā viens otram paskaidrot un palīdzēt, kā arī mācīties viens no otra, vienlaicīgi parādot arī individuālu sniegumu. Materiālu sagatavoja Mārupes pamatskolas skolotāji: Daiga Krieviņa, Singa Vītola, Agija Jēgere, Kristaps Purviņš.

  • Darbs paredzēts 8. klasei ķīmijā par tēmu „Vielu mikropasaule”. Darbs sastāv no četrām zināšanu spēlēm — “Kurs” grib kļūt teicamnieks?”, “Labirints”, „Ķīmiskā kauja” un “Ķīmiskā māja” . Šis spēles ir paredzētas skolēniem zināšanu apguvei un nostiprināšanai tēmas “Vielu mikropasaule” noslēgumā.

  • Savā ikdienas dzīvē mēs sastopamies ar visdažādāko mazgāšanas un kosmētisko līdzekļu klāstu. Zināšanas par šo materiālu sastāvu, īpašībām, ietekmi uz apkārtējo vidi, dod iespēju pareizi un saprātīgi tos izvēlēties, lietot, apzināties lietošanas noteikumu neievērošanas sekas. 12. klasei. Ķīmija. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.