Veselības laboratorija

Veselība pēc Pasaules Veselības organizācijas definīcijas ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis.

Slimību profilakses un kontroles centra 2018. gadā veiktajā Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījumā (turpmāk – pētījums) noteikts, ka tikai 21,6% pusaudžu savu veselību vērtē kā teicamu un ir būtiskas atšķirības starp dzimumiem – meitenes savu veselību vērtē ievērojami sliktāk, un tikai 15,3% savu veselību vērtē teicami. Pētījumā tiek vērtēti daudzi veselību ietekmējoši paradumi, un novērojams, ka gaidu gaitā vairāki paradumi pasliktinās – arvien mazāk bērnu un jauniešu regulāri brokasto, strauji pieaug bērnu skaits ar lieko ķermeņa masu un attiecīgi pieaug arī diētas ievērojošo bērnu skaits, samazinās fiziskā aktivitāte, pieaug viedierīču izmantošanas laiks. Šie un daudzi citi pētījumos noteiktie faktori liecina, ka bērnu jauniešu veselība pasliktinās un ir būtiski sabiedrībai kopumā iesaistīties šīs situācijas uzlabošanā.

Veselībpratība ir termins, kas raksturo cilvēka spēju iegūt, saprast, vērtēt un izmantot veselības informāciju, lai ikdienā pieņemtu lēmumus par veselības veicināšanu, slimību  novēršanu un veselības aprūpi. Veselībpratībā būtisks ir konteksts. Tas nozīmē, ka cilvēkiem dažādās dzīves situācijās ir atšķirīgas veselības informācijas vajadzības, piemēram, tas, kāda informācija par sev piemērotiem uztura paradumiem, seksuāli reproduktīvās veselības, garīgās veselības un atkarību jautājumiem nepieciešama bērnam, pusaudzim, sportistam vai senioram, būtiski atšķirsies. Atšķirsies arī tas, kādā veidā šo veselības informāciju dažādām mērķa grupām pasniegt.

Veselības izglītība paredz zināšanu un prasmju apguvi, kā arī vērtību, pārliecību, attieksmju veidošanu fiziskās, psihiskās un sociālās veselības uzturēšanai, slimību novēršanai, kā arī drošības un veselības veicināšanai.

Veselības laboratorija ir Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas ideja, kura nu ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes (JSLP) Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas speciālistu darbu un degsmi tiek realizēta. ZRKAC ir iekārtota Veselības laboratorija - ar interaktīviem izglītojošiem materiāliem un tehniku aprīkots mācību kabinets, kurā bērni un jaunieši apgūst dažādas veselības tēmas. “Metodisko dārgumu” Veselības laboratorija ir nākamais solis, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselības izglītību un veselībpratību. Sadaļa "Veselības laboratorija" ir atbalsta materiālu krātuve pedagogiem, kurā var atrast kvalitatīvus materiālus un metodes veselības tēmu iekļaušanai mācību procesā veselīga dzīvesveida pamatu apguvei un ieradumu veidošanai.

JSLP Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas speciālisti  (mob. tālr. 25612545) labprāt atbalstīs jūsu vēlmi iekļaut savā darbā veselības tēmas un var palīdzēt iegūt dažādus informatīvus materiālus, bukletus par veselības tēmām, ko piedāvāt skolēniem.

Programmas “Piens un augļi skolai” metodiskie materiāli

Programmas “Piens un augļi skolai” mērķis ir sekmēt bērniem un jauniešiem veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, kā arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu ...

Lasīt vairāk

Veselīga uztura šķīvis

Sabalansēts un daudzveidīgs uzturs ir viens no mūsdienīga, veselīga dzīvesveida pamatiem. Prezentācijā ietvertas tēmas par uzturvielām (ogļhidrātiem, olbaltumvielām, taukiem), augļiem un dārzeņiem, veselīga uztura pamatprincipiem, ūdeni, regulārām ēdienreizēm un ...

Lasīt vairāk

Atkarību profilakse 1. - 3. klasē

Metodiskais materiāls pedagogiem par atkarību profilaksi darbā ar jaunāko klašu skolēniem (1.-3. kl.). Metodiskajā materiālā ietverta vispārēja informācija par atkarību izraisošām vielām un procesiem, to sākotnējiem signāliem, attīstības gaitu, riskiem un ...

Lasīt vairāk