Sports

Metodiskie materiāli

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Digitāli izstrādātais mācību materiāls īpaši piemērots attālinātajā mācību procesā. Uzdevumos ietverta gan teorija, gan praktiski vingrinājumi, padziļinot zināšanas par ķermeņa uzbūvi un veidojot izpratni par to, kā attīstīt lielākās muskuļu grupas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

  • Metodisko materiālu var izmantot sporta, koriģējošās vingrošanas un individuālajās nodarbībās. Vingrojumi palīdz koriģēt pēdas deformāciju, ir labs plakanās pēdas profilakses līdzeklis. Vingrojumus ieteicams pildīt ar basām kājām.

  • Pamata vingrojumu komplekss muguras muskuļu stiprināšanai un stājas uzlabošanai. Metodisko materiālu var izmantot sporta, koriģējošās vingrošanas un individuālajās nodarbībās. Vingrojumus vēlams veikt uz vingrošanas paklājiņa vai segas.

  • Stundu sagatavojusi Jelgavas 4. sākumskolas sporta skolotāja Ingrīda Anzenava. Stundas tēma: Orientēšanās. Skolēniem sasniedzamais rezultāts: Veikt orientēšanos pēc shēmas ar uzdevumu.

  • Sports 10. klasei. 4 dubultstundas. Sasniedzmaias rezultāts – Izpilda un atpazīst vingrojumus atbilstoši fiziskajām īpašībām. Iepriekšējās zināšanas un prasmes: Atpazīst ķermeņa muskuļu grupas, izprot kā attīstīt attiecīgās muskuļu grupas. Kā no vieglāka vingrojuma, izmantojot inventāru, tos sarežģīt, pilnveidot vingrinājumu. Kas jāievēro pildot attiecīgos vingrinājumus, lai tie būtu pilnvērtīgi. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros