Starppriekšmetu moduļi (veselība un drošība)

Metodiskie materiāli

  • Materiālu sagatavoja LR Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Šajā materiālā ir apskatītas piecas tēmas: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā (garīgā) veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana. Pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 7. – 9. klases skolēniem.

  • Materiālu sagatavoja LR Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Materiālu veido piecas nodaļas, pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 1. – 3. klases skolēniem un 4. – 6. klases skolēniem. Katras tēmas beigās sniegti arī papildu ieteikumi pedagogiem.

  • Radoši uzdevumi, kas palīdz bērniem veidot roku mazgāšanas paradumu. Materiālu sagatavojuši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti.