Vācu valoda

Metodiskie materiāli

  • Mikroprojekti svešvalodu stundās

    Pievienots:

    Vācu valodas skolotāja Ramona Vaļģe (Jelgavas Valsts ģimnāzija) dalās pieredzē par mikroprojektu izmantošanu svešvalodu (un ne tikai) stundās dažādu prasmju apguvei un attīstīšanai. Miniprojekti ļauj integrēt mācību stundā produktīvi orientētu mācību aktivitāti, kas saistīta ar reālo dzīvi.

  • Projekta “Bez robežām” (Gētes institūts) ietvaros izstrādāti tematiski mācību materiāli par tēmām “Brīvais laiks”, “Laime” un “Mīlestība”.