Angļu valoda

Metodiskie materiāli

  • Temats: Environmental Issues Plānotais stundu skaits: 10 stundas Iepriekš apgūtais: Skolēni ir apguvuši vārdu krājumu, lai stāstītu par laika apstākļiem, veidojuši un prezentējuši laika ziņas. Temata sasniedzamais rezultāti: Veido bloga ierakstu, salīdzinot apkārtējās vides problēmas pasaulē un piedāvājot risinājumus.

  • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

  • Darba intervija

    Pievienots:

    Angļu valoda (2. kurss). (CNC operatori un tērpu stilisti) Sasniedzamais rezultāts: 1. Zināt, kā apģērbties uz darba interviju; 2. Zināt, kā komunicēt darba intervijas laikā; 3. Spēj aprakstīt savas prasmes. Plāns un darba lapas. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

  • Angļu val., krievu val. 8.klasei. Autores: Agita Ozoliņa, Irina Ivanova (Jelgavas Valsts ģimnāzija). 1.Saziņa kontekstā. Mēs sazināmies klausoties, runājot un rakstot, lai uzzinātu un sniegtu informāciju, paustu emocijas un veidotu attiecības. 2. Teksts un tekstveide. Teksta radīšana ir jēgpilns process. 3. Valodas struktūra. Radoši darbojoties ar skaņām, vārdiem un teikumiem. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros