Lai pilnveidotu lasītprasmes veicināšanas atbalsta sistēmu pilsētā, 2017. gada oktobrī tika piedāvāts diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei. Diagnosticējošā darba mērķis - apzināt skolēnus, kam ir lasīšanas grūtību risks un nepieciešama individuāla pieeja.

Darbs bija paredzēts kā instruments skolotājam, lai noteiktu lasītprasmes līmeni un apzinātu bērnus, kuriem nepieciešama papildus palīdzība agrīnās lasītprasmes apguvei.

Diagnosticējošo darbu lasītprasmē veica 600 1. klašu skolēni no 9 Jelgavas pilsētas skolām: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas 3. sākumskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas 1. internātpamatskolas, Jelgavas 2. internātpamatskolas.

Pēc diagnosticējošā darba veikšanas katrā skolā tika apkopoti rezultāti un apzināti skolēni, kuriem ir grūtības lasītprasmē, noteikti šo grūtību iemesli un kāds atbalsts skolēniem nepieciešams.

Pielikums: 1. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (latviešu valodā)

Pielikums: 1. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (krievu valodā)

Pielikums: 2. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (latviešu valodā)

Pielikums: 2. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (krievu valodā)

Pielikums: 3. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (latviešu valodā)

Pielikums: 3. Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei (krievu valodā)

Pielikums: Kopsavilkums lasītprasmē 1. klasei

Darbus izveidoja:
Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Aija Kuķalka,
Zemgales reģiona kompetenču attīstības cetra galvenā speciāliste Inta Leilande
Jelgavas 2. pamatskolas pedagogi