Interaktīvs mācību palīglīdzeklis 1.-4.klašu skolēniem ”Mācīsimies kopā!”

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Antra Škinča
 • Pievienots:
  05.12.2019
 • Mācību jomas:

  Sākumskolas mācību joma;

 • Priekšmets:

  Matemātika ;
  Latviešu valoda;
  Dabaszinības;

 • Auditorija:

  4. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 1.-4. klašu skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu Nr. 11015611 un Nr. 21015811 (A, B līmenis). Mācību materiāls sastāv no 100 interaktīviem tematiskiem uzdevumiem latviešu valodas, matemātikas un dabaszinātņu 1.-4. klases mācību tēmu apguvei. Tematiskie uzdevumi sadalīti divās daļās – latviešu valoda un matemātika, atbilstoši katras klases līmenim. Dabaszinību tēmas integrētas latviešu valodas un matemātikas vielā. Materiāls izstrādāts ESF projektā “Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” (Vienošanās Nr.2011/0003/IDP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043). Pirms lietošanas atarhivēt vienā mapē.