Attālinātais mācību process un tā realizācija Ventspils Digitālā centra interešu izglītības nodarbībās STEM skola (2. - 4. klases skolēniem)

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Arnita Damberga
 • Pievienots:
  30.11.2020
 • Mācību jomas:

  Sākumskolas mācību joma;

 • Priekšmets:

  Matemātika ;
  Dabaszinības;

 • Auditorija:

  4. klase;
  3. klase;
  2. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Ventspils Digitālā centra speciāliste Arnita Damberga dalās pieredzē par to, kā tiek īstenots attālinātais mācību process, izmantojot daudzveidīgus bezmaksas tiešsaistes rīkus uzdevumu veidošanai un atgriezeniskās saites sniegšanai un saņemšanai, kā arī nodrošinot starppriekšmetu saikni, piemēram, dabaszinību tēmas sasaisti ar latviešu valodu, matemātiku, datoriku vai sociālajām zinībām.