Kustība

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Ingvilda Ivanova
 • Pievienots:
  05.12.2019
 • Mācību jomas:

  Sākumskolas mācību joma;

 • Priekšmets:

  Dabaszinības;

 • Auditorija:

  2. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Pastāstīt par dabā novērotajām kustībām, to veidiem un izmantošanu ikdienā. Stundā sasniedzamais rezultāts: 1. Prot noteikt kustību veidus. (Ķermeņi kustās - taisnā virzienā, līkumiem, svārstveida šurpu- turpu, griežas riņķī.) 2. Zina nosaukt piemērus kustībām un skaidro ikdienā izmantojamo kustību veidus. Izmantotās metodes un formas: Sasaiste ar tematu – video; situāciju analīze; darbs pārī; grupā; individuāli; diskusija; demonstrēšana; pašvērtējums.