Lai vērotu lasītprasmes apguves dinamiku, 2018./2019. mācību gadā tika turpināts darbs lasītprasmes diagnosticēšanā. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra speciālisti sadarbībā ar Jelgavas 4. sākumskolas un Jelgavas 2. pamatskolas direktoru vietniekiem izstrādāja diagnosticējošos darbus lasītprasmē 2. klasei 2018./2019.  mācību gadā.

Diagnosticējošie darbi palīdz sekot lasītprasmes attīstības dinamikai, lai turpinātu sniegt savlaicīgu, diferencētu atbalstu skolēniem ar lasīšanas grūtībām, pēc nepieciešamības iesaistot citus speciālistus (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu u.c.), brīvprātīgos palīgus.

2018. gada oktobrī diagnosticējošo darbu lasītprasmē 2. klasei veica 577 skolēni no 9 Jelgavas pilsētas skolām: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas 3. sākumskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra, Jelgavas 2. internātpamatskolas.

Pielikums: Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei

Pielikums: Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei mazākumtautību skolām (krievu valodā)

Darbus izveidoja:
Zemgales reģiona kompetenču attīstības cetra galvenā speciāliste Inta Leilande
Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Aija Kuķalka,
Jelgavas 2. pamatskolas pedagogi