Esi medijpratīgs! Mācību stundu plāni un uzdevumi (2022) ir digitālais krājums ir veidots ASV izglītības un globālās attīstības organizācijas IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros par projekta PC-21230-ST-N-960 “Media Literacy in the Baltics” (Phase 2) finansējumu.

Krājumā apkopoti 16 medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem. Grāmatā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnalistiku, sociālo mediju patēriņu, informācijas formātiem un riskiem.

Projekta vadītāja un redaktore: Klinta Ločmele; Mācību stundu un plānu autori: Jana Altenberga, Baiba Holma, Līva Kalnača, Ansis Klintsons, Svjatoslavs Kotovs, Kristīne Liepiņa, Klinta Ločmele, Endija Pirante, Velta Skolmeistere, Vita Zelče, Marita Zitmane. Pedagoģijas konsultante: Zanda Rubene
Literārā redaktore: Linda Kalniņa, vardotava.lv, Rīga, LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2022.

Materiāls pieejams šeit.