2021. gada 18. martā ar starptautisku tiešsaistes konferenci "Lasītprasmes pilnveides ceļā" noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438, kurā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Projekta rezultāti ir rokasgrāmata "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt?” un kursu programma “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi”. Ar programmas saturu latviski var iepazīties - ŠEIT, savukārt angliski tā pieejame ŠEIT.

 Rokasgrāmatas "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt?” mērķis ir palīdzēt risināt profesionālos izaicinājumus, kas visās trijās valstīs ir ļoti līdzīgi. Tajā ir gan teorētiskais pamatojums, gan praktiski piemēri, kā veicināt lasītprasmes attīstību bērniem no 1,5 līdz 12 gadu vecumam. Rokasgrāmatu pedagogi var izmantot kā metodisko līdzekli. Tā izveidē piedalījās 12 pedagogi praktiķi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Eksperta Andra Krieķa vadībā rokasgrāmatā apkopotas un praksē aprobētas visu trīs projektā iesaistīto valstu ekspertu idejas.

Vairāk par projektu ŠEIT.
Rokasgrāmata latviski pieejama ŠEIT
Rokasgrāmata angliski pieejama ŠEIT