Ar komatiem atdalāmas sintaktiskās konstrukcijas. Savrupinājumi.

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Gunita Draveniece
 • Pievienots:
  08.10.2019
 • Mācību jomas:

  Valodu mācību joma;

 • Priekšmets:

  Latviešu valoda;

 • Auditorija:


 • Mācību materiāla apraksts:

  Latviešu valoda 8. klasei. Sasniedzamais rezultāts skolēnam - tekstā atpazīst un atdala ar pieturzīmēm divdabja teicienu. Lieto to paša radītos teikumos, izmantojot stundā izveidoto atgādni. Tēmas apguve: Ievadstunda, 10 stundas ar daudzveidīgiem grupu un individuāliem uzdevumiem, 1 stunda – pārbaudes darbs. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros