Platformā "genial.ly" veidota prezentācija latviešu valodas pamatizglītības programmas tematam "Valodas stiprums un vājums jeb kā tiek darināti jauni vārdi"

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Gunita Butāne
 • Pievienots:
  13.05.2022
 • Mācību jomas:

  Valodu mācību joma;

 • Priekšmets:

  Latviešu valoda;

 • Auditorija:

  8. klase;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Platformā "Genial.ly" veidotā interaktīvā prezentācija 8. klases skolēniem sniedz svarīgāko informāciju par vārddarināšanu un atbilstoši Skola2030 prasībām virza skolēnu patstāvīgas izziņas ceļā, lai viņš pats nokļūst pie jaunām zināšanām un prasmēm. Materiāls veidots konkursa "Mācies digitāli" (2021./2022. māc. g.) ietvaros .